Concello de Cervantes

Área Ancaresa*
*Por mor de que o proxecto ten como obxectivo realizar unha reportaxe multimedia de concellos galegos e a área ancaresa só engloba as falas ancaresas do Bierzo, escolleuse, en contraposición, o municipio de Cervantes por proximidade xeográfica e pola semellanza dalgúns trazos lingüísticos.